Kjell Torp-Joakimsen

Anestesilege, spesialist i anestesiologi, MD

Lege utdannet ved Universitetet i Bergen 2000, spesialist i anestesiologi 2009. Medlem av Den norske legeforening, Oslo legeforening, Norsk overlegeforening, Norsk forening for palliativ medisin og Norsk anestesiologisk forening.

Arbeider som overlege ved Lovisenberg Diakonale Sykehus siden 2015, tidligere overlege ved OUS og AHUS. Kompetanse innen narkose, akuttmedisin, intensivmedisin og spesielt smertemedisin. Deltatt i SSAI's program for avansert smertemedisin. Nåværende doktorgradskandidat ved UiO/OUS, med forskning innen akutt smertebehandling. Tillitsverv innen legeforeningen på flere nivåer gjennom årene, inkludert spesialitetskomité. Lederutdanning DNLF nivå 2. Foreleser for Tannlegehøyskolen (fysiologi, sedasjon og narkose for tannleger), samt internt ved LDS. Tilleggsutdanning innen IT, matematikk, statistikk og bioteknologi.

Ved behandling i narkose ved Dentalia, vil du bli kontaktet av Kjell for utfyllende opplysninger og informasjon før behandlingen.