Velkommen til Dentalia

For henvisende tannleger

Dentalias filosofi bygger på å ha så mye kompetanse som mulig under ett tak og i den ånd har vi tilknyttet oss spesialister innen de fleste fagområder.

Vi tilbyr behandlinger innen oralkirurgi og oralmedisin, endodonti, implantatprotetikk, laserteknologi og lystgass-sedasjon. Vi har også anestesilege og en fullt utrustet narkoseenhet. Dentalia har i tillegg en kiropraktor som kan hjelpe pasienter med ulike kjeve/nakke-problemstillinger.

Alle spørsmål og henvendelser vedrørende henvisning av din pasient kan rettes til lisa@dentalia.no.

Oralkirurgi og oralmedisin

Karl Iver Hanvold, MNTF
Tannlege og lege. Spesialist i oral kirurgi og oral medisin. Spesialkompetanse i implantatprotetikk og lystgassedasjon. Medlem av Den norske tannlegeforening og Den norske legeforening. Utdannet ved Universitetet i Oslo.

Karl Iver jobber som lege/oralkirurg ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, og jobber i privat praksis ved siden av. Han har spesialkompetanse i lystgass-sedasjon og behandler pasienter med tannbehandlingsangst. Han har også spesialkompetanse i implantatprotetikk, men utfører først og fremst oralkirurgi og implantatkirurgi hos oss.

Av oralkirurgiske tjenester tilbyr vi

 • Kirurgisk fjernelse av retinert tenner
 • Endodontisk kirurgi / rottspissamputasjoner
 • Cystectomier
 • Biopsi / fjerning av tumores osv
 • Fjernelse av spyttsten / mucocele / ranula
 • Kirurgisk fjernelse av leppebånd / tungebånd (frenulumplastikk)
 • Blottlegging av retinerte tenner med feste av sleper for kjeveortopedisk fremføring
 • Behandling av munnslimhinnelidelser
 • Smerteutredninger
 • Behandling av kjeveleddslidelser
 • Implantatbehandling; Astra Tech / Osstem / Nobel Biocare / Straumann / Biomet 3i
 • Rekonstruksjon av kjevekam (sinuslift / bentransplantasjon)

Implantatbehandling

Ved implantatbehandling tilbyr vi utredning, delbehandling eller totalbehandling av alle kasus. Vi kan utføre fixurinstallasjon eller behandle ferdig med krone, bro og/eller protese. I de tilfeller implantatbehandlingen er berettiget trygderefusjon, oppfyller vi folketrygdens krav for å utføre nevnte behandling med offentlig økonomisk støtte.

Bentransplantasjon og kjevekamoppbygging med eget ben fra hake til under- og/eller overkjeve eller med hjelp av benerstatningsmateriale (feks. Bio-Oss eller Cerasorb), samt oppbygging av sinus (sinuslift).

Endodonti

Arash Sanjabi
Utdannet ved Tandläkerhohskolan i Malmö i 1996 og Spesialist i endodonti fra Universitetet i Oslo 2005. Arash har bred erfaring som spesialist i privat praksis og har erfaring med sedasjonsbehandling/narkosebehandling av engstelige pasienter. Han har også Certificate in Advanced General and Aesthetic Dentistry, Baylor University, Texas A&M, Dallas, USA 2000. Han har i tillegg allmennpraksis fra London 1996-1998.
Listen under forklarer nærmere hva vi kan tilby innen endodonti.

 • Smerteutredning
 • Behandling av vanskelige endodontiske kasus: oblitrere kanaler, komplisert anatomi, tenner med vanskelig tilkomst og begrenset gapekapsitet
 • Behandling av endodontiske kasus med tidligere komplikasjoner: resorpsjon, perforation, step/transportering i kanaler, stifter og oppsprukne filer
 • Endodontisk og kirurgisk behandling av tenner med abcess, fistel, cyste
 • Behandling av traumer
 • Endodontisk behandling av tenner med endo-perio lesjoner, gjerne etter periodontistens anbefaling
 • Endodontisk behandling av tenner som er vanskelig å bedøve
 • Endodontisk behandling av pasienter med odontofobi under sedering eller narkose

Mange ganger blir henvisende tannleger og tannpleiere overrasket over at pasientens håpløse tann kunne reddes gjennom endodontisk terapi. Det kan være veldig positivt både for pasienten og henvisende behandler med tanke på at tennene er kroppens eget implantat. Dere må derfor gjerne sende røntgenbilder elektronisk eller per post til oss for å få vurdert tannens prognose og behandlingsalternativer.

Anestesi

Dentalia har hatt tannbehandling under narkose siden 2007.

Kjell Torp-Joakimsen
Lege utdannet ved Universitetet i Bergen i 2000, spesialist i anestesologi 2009. Arbeider som overlege ved Lovisenberg Diakonale Sykehus siden 2015. Tidligere overlege ved OUS og AHUS. Kompetanse innen narkose, akuttmedisin, intensivmedisin og spesielt smertemedisin. Deltatt i SSAI's program for smertemedisin. Nåværende doktorgradskandidat ved Universitetet i Oslo/Oslo Universitetssykehus, med forskning innen akutt smertebehandling. Tilleggsutdanning innen IT, matematikk, statistikk og bioteknologi.

Behandling i narkose kan være aktuelt ved for eksempel:

 • Tannlegeskrekk (Odontofobi)
 • Kraftig brekningstendens som gjør vanlig tannbehandling veldig utfordrende
 • Sykdommer, diagnoser og psykiske traumer som gjør tannbehandling vanskelig
 • Behandlinger som er særlig langvarige og ubehagelige

 


Alle spørsmål og henvendelser vedrørende henvisning av din pasient kan rettes til lisa@dentalia.no