Førstegangskonsultasjon

Frstegangskonsultasjon

Når du kommer til vår klinikk som ny pasient er det viktig for oss å bli kjent med deg, og at du blir kjent med oss og hva vi kan tilby deg.

Ved første besøk hos Dentalia gjør vi oss kjent med deg og din tannhelse slik at vi kan gi deg den beste tannbehandlingen. Før du kommer inn til en av våre behandlere må du fylle ut et helseskjema med alle helseopplysninger slik at vi kan få et totalbilde av din helsetilstand. Det er svært viktig at vi får vite om du bruker medisiner eller lider av noen sykdommer da dette kan påvirke både tannstatusen din og en eventuell behandling. Enkelte sykdommer kan gi grunnlag for trygderefusjon og derfor er det viktig at vi får korrekte opplysninger om din helsetilstand og medisinbruk.

Ved førstegangskonsultasjon hos oss foretar vi en fullstendig profilregistrering og kartlegging av ditt behandlingsbehov, dine ønsker og tannsituasjonen din. Vi tar nødvendige røntgenbilder etter behov. Sammen diskuterer vi eventuelle funn og behandlingsalternativer, og kommer frem til en behandlingsplan. Førstegangskonsultasjonen avsluttes med en grundig tannrens ved bruk av ultralydscaler og en saltblåsing med Air-Flow for å fjerne eventuelle misfarginger og belegg.

Velkommen som ny pasient hos oss!