Invisalign ®

Invisalign

"Usynlig" tannregulering for voksne.

Pasient, Andrea Badendyck forteller om sin opplevelse med Invisalign.

Dentalia Tannlegesenter benytter Invisalign ved en rekke utfordringer i tannstilling, alt fra mindre trangstillinger, til mer kompliserte tilfeller som kryssbitt, dekkbitt og åpent bitt mm. Invisalign er utviklet for å behandle et bredt spekter av estetiske og funksjonelle avvik som våre pasienter ønsker rettet på. Tannlege Carl-Henrik Gullaksen var en av de første som startet med Invisalign i Norge, og har over 10 års erfaring med bruk av Invisalign.


Hva er Invisalign?

Invisalign er gjennomsiktig tannregulering, som er laget med moderne 3D utskriftsteknologi. SmartTrack materialet i reguleringen er klinisk bevist å utføre en kraft og kontrollert bevegelse som endrer tannstillingen. Invisalign er skapt for å bevege dine tenner og tannstilling med komfort og presisjon. Du er velkommen til oss for en uforpliktet samtale hvor tannlegen kartlegger dine ønsker og behov, og lager en behandlingsplan.

Når vi har bekreftet behandlingsplanen vil du kunne komme i gang med Invisalign behandlingen. Med denne behandlingsplanen, også kalt, ClinCheck vil vi få en virtuell 3D illustrasjon, hvilket gir deg som pasient innblikk på hvordan prosessen vil være i løpet av behandlingsperioden. Du vil få utlevert en rekke reguleringsskinner som er tilpasset din ønskede tannstilling, disse bytter du ut ca hver 14 dag. Du kommer til kontroll ca 1 gang i måneden hos oss ved Dentalia, slik at tannlegen kan følge opp utviklingen og foreta eventuelle korrigeringer, samt utlevere nye reguleringsskinner. Skinnene beveger tennene dine forsiktig og effektivt. I løpet av en stund vil du legge merke til endringer i din tannstilling. Mens du skifter til stadig nye skinner vil du legge merke til en gradvis endring i din tannstilling, og ditt smil.

Ulike typer av behandlingsprogrammer

Invisalign tilbyr ulike typer behandlinger, avhengig av pasientens funksjonelle og estetiske avvik. Invisalign-Go, Lite, Full er de ulike behandlingstypene vi tilbyr hos oss ved Dentalia Tannlegesenter.

Invisalign Go kan behandle mindre estetiske og funksjonelle behandlinger som mellomrom, plassmangel og mindre bittavvik (overbitt, kryssbitt). Invisalign Go behandler de ti fremste tennene, ikke de store jekslene. Behandlingen består av opp til 20 skinner, som tilsvarer en behandlingstid på ca 4-5 måneder avhengig av bittavvik. Her vil du bytte skinne hver uke.

Invisalign Lite kan behandle omtrent samme bittavvik/indikasjoner som Invisalign Go men kan også flytte på jeksler. Maksimalt antall skinner er 14 skinner som tilsvarer en behandlingstid på ca 7 måneder (to uker per skinne).

Invisalign Full starter fra 15 skinner og oppover. Invisalign Full er et godt alternativ til tradisjonell kjeveortopedisk behandling med fast apparatur med strenger og ?klosser?. Her kan vi korrigere større bittavvik enn de overnevnte behandlingsalternativene, som for eksempel store overbitt, dobbeltsidig kryssbitt, større rotasjoner og dype bitt. Behandlingstiden er fra 7 måneder til 2 år, avhengig av størrelsen på bittavviket. I dette programmet har vi en rekke korrigeringsverktøy hvor vi i noen grad selv kan korrigere tannposisjoner. Videre kan vi ved hjelp av Additional Aligners foreta opptil 5 scanninger og optimalisere / korrigere tannstillingen. I de tilfeller som ikke er egnet for Invisalign behandling har vi samarbeid med kjeveortoped. Behandlingsprogrammene Lite og Full utføres av tannleger med fordypnings kurs og med lang klinisk erfaring.