Laserbehandling

Laserbehandling

Laseren gir oss helt nye muligheter til å hjelpe våre pasienter til en god munnhelse.

Behandling ved bruk av laser

Laser kan brukes ved mange ulike behandlinger i munnhulen, for eksempel som alternativ til å bore i tenner. Den kan også brukes til ulike korreksjoner i bløtvev, for eksempel ved ?gummy smile? for fjerning av overvekst av tannkjøtt. Laseren brukes også ved enkelte andre kirurgiske inngrep og i behandling av tannkjøttsykdommen periodonitt. Den skånsomme behandlingen av bløtvevet gir minimal postoperativ blødning og smerte, og man kan gå rett tilbake på jobb etterpå.

Hvordan fungerer laseren?

Ved en kraftig forsterkning av lys med en bestemt bølgelengde dannes det laserlys, og dette lyset har spesielle egenskaper som gjør at det kan benyttes i tannbehandling. Et av lysene som sendes ut gjennom laserinstrumentet reagerer kun med vann, noe som gjør at vi selektivt kan fjerne vannrik karies (hull) uten å skade frisk tannsubstans. Et annet lys som sendes ut gjennom instrumentet fanges kun opp i pigmenterte celler. Dette lyset brukes for å eliminere uønskede bakterier som ellers kan skape problemer i munnen.

Fordeler ved å bruke laser

Laserbehandling kan oppleves som mer komfortabel enn konvensjonell borring, fordi den ikke vibrerer eller gir temperaturøkning i tannen. Det kan derfor hjelpe pasienter som gruer seg til tannlegebesøket. Bindingen mellom fyllingen og tannen kan også bli bedre. Bakteriekontrollen er også meget god ved bruk av laser på tenner, tannkjøtt eller kjeveben på grunn av dens evne til å fjerne bakterier og samtidig ikke skade de gjenværende friske cellene. Det kan derfor brukes som en del av behandlingen av tannkjøttsykdommen, periodontitt.

Dentalia kan hjelpe deg med å finne ut:

 • Om eller når laser er best for deg!
 • Om en behandling med laser kan være aktuell hvis du for eksempel har:
  • Hull i tenner som må repareres
  • Fyllinger som må fjernes
  • Betennelser i rotkanalen
  • Følsomme tannhalser
  • Tannkjøttsykdommer
  • Tungebånd eller leppebånd som må korrigeres kirurgisk
  • Hvis du har herpes eller forkjølelsesblemmer
  • Angst ved bor eller sprøyte

Laser - en sikker behandlingsmåte

Tannbehandling med laser utføres med nødvendige sikkerhetsrutiner. Samtlige tannleger som bruker instrumentet har spesiell utdannelse for sikker laserbruk og vi oppdaterer oss kontinuerlig i laserstøttet tannbehandling. Både pasienter og behandlende personell bruker vernebriller under laserbehandlingen.