Velkommen til Dentalia

Tilbake til behandlinger

Laserbehandling

Laseren gir oss helt nye muligheter til å hjelpe våre pasienter til en frisk og sunn munnhelse.


Behandling ved bruk av laser

Laser er et kraftig forsterket lys som kan brukes innen mange ulike tannbehandlinger. Eksempelvis kan laseren brukes som et alternativ til å bore i tannen ved at laseren skånsomt og uten vibrasjoner fjerner skaden (karies) i tannen. Laseren kan også brukes til ulike korreksjoner i bløtvev, for eksempel ”gummy smile” (fjerning av overvekst av tannkjøtt). Ved bruk av laser under operasjon kan man som regel gå direkte tilbake på jobb etter inngrepet da laserens skånsomme behandling av bløtvevet gir minimal postoperativ blødning og smerte.

Hvordan fungerer laseren?

Laserlyset skapes gjennom kraftig forsterkning av et spesifikt lys i lysspektret. Dette lyset har noen helt spesielle egenskaper som gjør at det kan benyttes i tannbehandling. Et av lysene som sendes ut gjennom instrumentet reagerer kun med vann, noe som gjør at vi selektivt kan fjerne vannrik karies (hull) uten å skade frisk tannsubstans. Vi kan også tilføre ekstra vann gjennom instrumentet for å fjerne nødvendig emalje under prepareringen av tannen. Et ytterligere lys som sendes ut gjennom instrumentet fanges kun opp i pigmenterte celler. Dette lyset brukes for å eliminere uønskede bakterier som ellers kan skape problemer i munnen. Laseren gir oss helt enkelt nye muligheter til å hjelpe våre pasienter til en frisk og sunn munnhelse.


Fordeler ved å bruke laser
Behandlingen med laser blir komfortabel da laseren, i motsetning til konvensjonell ”borring”, ikke vibrerer eller gir temperaturforhøyninger i tannen. Behandling med laser kan derfor hjelpe pasienter som føler angst for sitt tannlegebesøk. Fyllingers ”limeeffekt” til tannen kan i tillegg forbedres ved bruk av laser fordi laseren etterlater en tannoverflate som er svært godt anpasset fyllingsmaterialet. Bakteriekontrollen er også meget god ved bruk av laser på tenner, tannkjøtt eller kjeveben på grunn av dens evne til å fjerne bakterier og samtidig ikke skade de gjenværende friske cellene, da disse ikke reagerer negativt på laserlyset.

 

Dentalia kan hjelpe deg med å finne ut:

 • Om eller når laser er best for deg!
 • Om en behandling med laser kan være aktuell hvis du for eksempel har: 
  • Hull i tenner som må repareres
  • Fyllinger som må fjernes
  • Betennelser i rotkanalen
  • Følsomme tannhalser
  • Tannkjøttsykdommer
  • Tungebånd eller leppebånd som må korrigeres kirurgisk
  • Hvis du har herpes eller forkjølelsesblemmer
  • Angst ved bor eller sprøyte


Laser - en sikker behandlingsmåte
Tannbehandling med laser utføres med nødvendige sikkerhetsrutiner. Samtlige tannleger som bruker instrumentet har spesiell utdannelse for sikker laserbruk og vi oppdaterer oss kontinuerlig i laserstøttet tannbehandling. Både pasienter og behandlende personell bruker vernebriller under laserbehandlingen.