Velkommen til Dentalia

Tilbake til behandlinger

Narkose

For deg som behøver eller ønsker trygg og smertefri tannbehandling.

 

Dentalia har erfaring siden 2006 med å behandle pasienter under narkose. Hos oss blir du møtt av et behandlingsteam bestående av pasientkoordinator,  tannlege, tannhelsesekretær, anestesilege og anestesisykepleier. Les mer om vår anestesilege her.

Narkosebehandling innebærer at anestesilege og sykepleier hjelper deg til å sove når tannbehandling skal foregå. Anestesimidlene senker våkenhetsgraden i hjernen. Hjernen og kroppen din settes ut av spill ved at bevisstheten og etter hvert en del reflekser forsvinner. Du opplever da ikke og husker ikke noen smerte, og har ikke noen oppfatning av hvor lenge du sover eller hva som skjer.

Du får i hovedsak en blanding av hurtigvirkende smertestillende og sovemedisiner. Dette gir minst mulig tretthet, kvalme og andre problemer etter behandlingen. Vi setter alltid lokalbedøvelse i tillegg for å sikre best mulig smertelindring.

 Pasienter med behov for narkose

 Tannbehandling i narkose er for deg som har alvorlig tannlegeskrekk, eller som av andre grunner har problemer med å få gjennomført tannbehandling i våken tilstand. I tillegg til at du ikke merker noe til selve tannbehandlingen kan tannlegen få utført mye mer arbeid på kortere tid. Du blir dermed raskere ferdig med behandlingen din.

Årsaker til å velge narkose:

  • Tannlegeskrekk (ODONTOFOBI) 
  • Kraftig brekningstendens som gjør vanlig tannbehandling vanskelig og veldig utfordrende
  • Sykdommer, diagnoser og psykiske traumer som gjør tannbehandlingen vanskelig  
  • Behandlinger som er særlig langvarige og ubehagelige
  •  ønske om å sove under tannbehandlingen

Før vi kan gjøre tannbehandling i narkose må du komme til en konsultasjon hvor vi snakker sammen, kartlegger behandlingsbehov tar bilder og røntgen. Tannlegen vil vurdere tannhelsen din og lage et kostnadsoverslag til deg ut fra de ønsker og økonomiske forutsetninger du har. Noen har krav på trygderefusjon fra Helfo og i de tilfellene hvor man har rett på refusjon til tannbehandlingen kan man også få refusjon til at denne gjøres i narkose. Det er tannlegen som på bakgrunn av dine medisinske opplysninger og de funn som gjøres som vurdere om refusjon er berettiget.