Narkose

Narkose

For deg som behøver eller ønsker trygg og smertefri tannbehandling.

I Dentalia har vi god erfaring med narkosebehandling, og har behandlet pasienter under narkose siden 2006. Ved tannbehandling i narkose hos oss blir du møtt av et behandlingsteam bestående av pasientkoordinator, tannlege, tannhelsesekretær, anestesilege og anestesisykepleier. Les mer om vår anestesilege her.

Narkosebehandling innebærer at en anestesilege og anestesisykepleier hjelper deg med å sove når tannbehandling skal foregå. Dette skjer ved at anestesimidlene senker våkenhetsgraden i hjernen. Hjernen og kroppen settes ut av spill ved at bevisstheten, og etter hvert en del reflekser, forsvinner. Du opplever da ingen smerte og har ikke noen oppfatning av hva som skjer under inngrepet. Etter oppvåkning fra narkose vil du heller ikke huske smerte fra behandlingen eller hvor lenge du har sovet.

Ved narkosebehandling hos Dentalia får du i hovedsak en blanding av hurtigvirkende smertestillende og sovemedisiner. Dette gir minst mulig tretthet, kvalme og andre problemer etter behandlingen. Vi setter alltid lokalbedøvelse i tillegg for å sikre best mulig smertelindring under behandlingen.

Pasienter med behov for narkose

Tannbehandling i narkose er for deg som lider av alvorlig tannlegeskrekk eller som av andre grunner har problemer med å få gjennomført tannbehandling i våken tilstand. I tillegg til at du ikke merker noe til selve tannbehandlingen, kan tannlegen få utført mye mer arbeid på kortere tid under narkose. Du blir dermed raskere ferdig med behandlingen din.

Årsaker til å velge narkose:

  • Tannlegeskrekk (ODONTOFOBI)
  • Kraftig brekningstendens som gjør vanlig tannbehandling vanskelig og veldig utfordrende
  • Sykdommer, diagnoser og psykiske traumer som gjør tannbehandlingen vanskelig
  • Behandlinger som er særlig langvarige og ubehagelige
  • Ønske om å sove under tannbehandlingen

Før vi kan gjennomføre tannbehandling i narkose må du komme til en konsultasjon hvor vi snakker sammen, kartlegger ditt behandlingsbehov, tar foto og røntgenbilder. Tannlegen vil vurdere tannhelsen din og lage et kostnadsoverslag til deg ut fra de ønsker og økonomiske forutsetninger du har. Noen pasienter kan ha krav på trygderefusjon fra Helfo og i de tilfellene hvor man har rett på refusjon til tannbehandlingen, kan man også ha rett på refusjon til at denne behandlingen gjøres i narkose. På bakgrunn av dine medisinske opplysninger og de funn som gjøres ved undersøkelsen, vurderer tannlegen om refusjon fra Helfo er berettiget.