Tannoppbygging

Tannoppbygging

Har du tapte eller skadede tenner og drømmer om å få et rett og pent smil igjen?

Krone
Når skaden på en tann er så stor at restaurering med fyllingsmateriale ikke vil gi tilstrekkelig styrke eller estetikk, må tannen ha en krone. Ved kroneterapi slipes det bort litt tannsubstans rundt tannen for å gi plass til en ny ?kappe? på tannen. Denne kappen er en krone som enten fremstilles av en tanntekniker eller i en spesiell maskin (Cerec) på tannlegekontoret. Kronen sementeres (limes) på den gjenværende tannsubstansen. Teknikerfremstilt krone krever normalt to besøk å få fremstilt, men hos Dentalia har vi en fresemaskin (Cerec) som gjør at man i mange tilfeller kan få kronen fremstilt og sementert samme dag. Tannlegen avgjør hvilken kronetype som er best egnet i hvert tilfelle.

Skallfasetter
Skallfasetter og skallkroner kan i enkelte tilfeller benyttes for å forbedre estetikken og funksjonen i et bitt. Denne behandlingen er egnet hvor annen terapi, for eksempel fyllingsterapi, ikke gir tilstrekkelig resultat. Skallfasettene/skallkronene fremstilles på samme måte som konvensjonelle kroner, men minimalt med tannsubstans fjernes. Dette gjør det til en mer vevsbesparende terapiform enn konvensjonelle kroner da disse kronene/fasettene er svært tynne.

Bro
Ved manglende tenner kan disse i mange tilfeller erstattes ved hjelp av en bro. Fremstillingen av en bro foregår ved at to eller flere av nabotennene til den/de manglende tennene slipes ned på samme måte som ved kroner. Det tas så et avtrykk som sendes til tanntekniker som fremstiller broen. Tannlegen lager en midlertidig bro man har på tennene i tiden frem til sementering. Etter omtrent to uker fjernes den midlertidige løsningen og den endelige broen sementeres på. Fremstilling av en bro krever vanligvis to eller flere besøk hos tannlegen. I enkelte tilfeller vil det være mulig å fremstille en Cerec-bro ved ett besøk. Antall besøk og behandlingsmetode er avhengig av antall manglende tenner og broens utstrekning.

Proteser
I enkelte tilfeller er det ikke tilstrekkelig gjenværende tenner til å bære en bro, og tenner kan da erstattes ved hjelp av en avtakbar protese. Denne kan være støttet av tenner eller direkte på en tannløs kjeve dersom samtlige tenner mangler. I noen tilfeller kan protesen festes på implantater i kjeven.

Implantat
Et alternativ til tannstøttet bro er implantat. Et implantat er en liten metallskrue i titan som opereres inn i kjevebenet der det mangler en tann. I løpet av noen uker tilheler kjevebenet rundt implantatet, slik at det integreres i kjevebenet og kan fungere som feste for en tannerstatning. Ved erstatning av én tann festes en implantatkrone i porselen på skruen, og ved erstatning av flere tenner har man to eller flere slike skruer som fungerer som støtte for en bro eller protese. Implantater er spesielt egnet i de tilfeller hvor nabotennene til den manglende tannen er intakte en ikke ønsker å slipe på dem for å fremstille en bro.

Implantatbehandling krever grundige forundersøkelser og nøye planlegging før behandlingen starter. Behandlingen strekker seg som regel over flere uker og krever mange tannlegebesøk og grundig oppfølging. Det er et tverrfaglig samarbeid mellom oralkirurg, tannlege med spesialkompetanse og tanntekniker. Kirurgen setter selve skruen i kjevebenet, mens tannlegen og tanntekniker samarbeider om konstruksjonen som skal oppå implantatet.

Hvis du vurderer implantatbehandling er det viktig å gå til en tannlege som har erfaring med bruk av implantater, slik at eventuelle utfordringer vil bli avklart på et tidlig stadium. Hos Dentalia har vi et erfarent team som kan hjelpe deg å velge løsningen som er best for akkurat deg.

Les mer om Implantater på vår Blogg.