Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å blant annet måle hvilke sider som blir besøkt og hvilke kanaler som fungerer best. 

Ved å besøke denne siden, godtar du bruk av informasjonskapsler.

Kirurgi

Kirurgi

Vår erfarne oralkirurg bistår deg når du har en mer komplisert problemstilling.

Vi utfører kirurgisk behandling som blant annet fjerning av visdomstenner eller andre tenner/røtter, biopsi av slimhinneforandringer og implantatoperasjoner.

Informasjon om tanntrekking eller kirurgisk fjerning av tann

En kirugisk trekking av visdomstenner foregår ved at man legger et snitt i tannkjøttet ved den aktuelle tannen, og fjerner noe kjeveben rundt den. Dette er for å få bedre tilgang til tannen. Tannen spaltes ofte og tas ut i flere deler. Behandlingen avsluttes ved at såret blir renset og det settes noen sting for å lukke det.

Til informasjon etter kirurgisk inngrep i munnhulen

Blødning: Etter kirurgiske inngrep i munnhulen kan man oppleve lett etterblødning det første døgnet. Større blødninger kan stanses ved å legge trykk på såret ved for eksempel å bite på en kompress i 20-30 minutter. Dersom blødningen vedvarer må du ta kontakt med klinikken eller tannlegevakt/legevakt. Det er ikke uvanlig med blåmerker i ansiktet etter et kirurgisk inngrep. Disse forsvinner av seg selv i løpet av 1-2 uker.

Smerter: Smerter kan forekomme etter et inngrep. Disse vil vanligvis gradvis avta etter ca et døgn. Ved eventuelle smerter kan du ta 500 mg paracetamol (f. eks Paracet) og 400 mg ibuprofen (f. eks Ibux) inntil hver 4. time (6 ganger per døgn). Maksimal dose paracetamol er 4 gram per døgn, dvs. maksimalt 8 tabletter a 500 mg og Pinex Forte/Paralgin Forte til sammen. NB: Pasienter som bruker Marevan, Albyl-E eller andre blodfortynnende medikamenter skal ikke ta ibuprofen eller Voltaren, da dette kan gi økt blødningstendens. Ved behov for reseptbelagte smertestillende vil tannlegen skrive ut en resept til deg etter inngrepet.

En ispose innpakket i håndkle kan holdes på utsiden av operasjonsområdet for en nedkjølende og lindrende effekt. (Obs! maksimalt 15 minutter av gangen og minst 15 minutters pause mellom ?istidene?).

Røyking: Røyking har negativ effekt på tilhelingen og bør unngås etter et kirurgisk inngrep. Ikke røyk på minst 6 timer etter inngrepet. Røyking frarådes resten av operasjonsdagen, og i enkelte tilfeller opptil 1-2 uker etter inngrepet (til såret har grodd).

Alkohol: Utvis forsiktighet med alkohol det første døgnet etter operasjonen.

Mat/drikke: Spis myk mat (moset mat, supper e.l.) de første dagene etter inngrepet og unngå å tygge på den siden som er operert. Man kan ta et halvt glass vann sammen med smertestillende tabletter rett etter operasjonen, men man skal ikke spise eller drikke utover dette de første 2-3 timene etter inngrepet. En bør også unngå overdreven ?spytting?? de første timene etter inngrepet. Dette er fordi en ønsker å unngå at ?proppen? med blod i såret skylles ut. Dette er viktig for å sikre god tilheling og for å minimere postoperative smerter etter inngrepet.

Munnhygiene: God munnhygiene er viktig for sårtilheling. Børst tennene som vanlig i den ikke-opererte delen av munnen. Unngå å komme bort i det opererte området. Skyll med antibakterielt munnskyllevann (f.eks Corsodyl eller Klorhexidin Flux) 1 minutt morgen og kveld i 1 uke etter inngrepet. NB! Etter implantatkirurgi anbefales det å skylle i 2 uker. Det finnes stoffer i tannkremen som kan påvirke det antibakterielle virkestoffet i skyllevæsken, så det anbefales å skylle munnen med vann etter tannpuss før skylling med antibakterielt middel.

Antibakterielt munnskyllevann kan gi misfarging av tenner, redusert smakssans og brun tunge. Den reduserte smakssansen er forbigående, men misfargingen på tennene kan være vanskelig å pusse bort med vanlig tannpuss og det kan derfor være nødvendig med en Air-Flow-rens hos tannlege/tannpleier. Misfargingen blir mindre dersom man børster tennene før man skyller med antibakterielt middel.

Gangen i munnhygienerutinene etter kirurgiske inngrep:

1. Puss på vanlig måte (IKKE på det opererte området)
2. Skyll godt med springvann
3. Skyll 1 minutt med antibakterielt munnskyllevann og spytt ut
4. Ikke skyll med vann etter dette

Trening: Unngå tungt fysisk arbeid og trening de første 3-4 dagene eter operasjonen da dette øker risikoen for infeksjon og eventuell blødning.

Ved åpning til bihulene: Etter inngrep i overkjeven hvor det har vært åpning til kjevebihulen er det viktig å IKKE snyte seg på 3 uker. Hvis man må nyse bør dette gjøres med åpen munn i denne perioden på grunn av trykk.

Komplikasjoner

Noe smerte og hevelse må forventes etter et kirurgisk inngrep. Mild grad av gape- og svelgebesvær er normalt etter visdomstannsoperasjon. Smerten er vanligvis på topp cirka 6 timer etter inngrepet, mens hevelsen vanligvis er størst ett døgn etter operasjonen. Hvis smertene øker på etter 1-2 døgn og/eller hevelsen forverres etter noen dager kan dette kan dette være tegn på en betennelse i kjevebenet. Unormalt gape- og svelgebesvær kan også tyde på infeksjon.

Vi oppfordrer pasienter til å ta kontakt dersom noe virker unormalt eller ved eventuelle spørsmål.