Trygderefusjon

I enkelte tilfeller kan pasienter med spesielle behov få refundert en stor del av kostnadene for tannbehandling gjennom Helfo.

Direkteoppgjør

I de tilfellene du som pasient har rett på støtte gjennom Helfo, folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling, er det vår plikt å sørge for at du får den refusjonen du skal ha. Hos Dentalia har alle tannlegene avtale med Helfo om direkte oppgjør og vi ordner dette for deg. Du trenger ikke å tenke på papirarbeidet. Dette innebærer at pasienter som har krav på dekning etter folketrygdens § 5-6, fritas fra den kostnad som refunderes gjennom folketrygden. Dette betales direkte fra Helfo til oss.

Vi har tannleger med rett til å utføre implantatprotetisk behandling med offentlig økonomisk støtte, dvs. at klinikken oppfyller folketrygdens krav om at bla. implantatbehandling skal utføres av tannleger med spesialist-/ spesialkompetanse.

Vil du vite mer om dette er det bare å ta kontakt med oss.